گرد سمانته CE2 (1.5920)
گرد سمانته CE2 (1.5920)


18CrNi8


فولاد سمانته يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد از قطر 80 تا 150 ميلي متر همواره در انبار شرکت موجود بوده و قطر هاي بالاتر از کارخانه قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي 18CrNi8 و يا سمانته نيکل دار شناخته شده و شماره دين آن 1.5920 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي سمانتسيون (Cementation Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 235 بوده و کاربرد در چرخ هاي تخت، پينيون هاي محرک و چرخ هاي دنده دار براي تنش هاي بالا در ابعاد بزرگتر دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.15-0.20%= C
0.15-0.40%= Si
0.40-0.60%= Mn
0.035%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.8-2.1%= Cr
- Mo
1.80-2.10%= Ni
0.02%= Al
- Others