فولاد نقره ای (1.2210)
فولاد نقره ای (1.2210)


نقره ای (1.2210)


فولاد نقره اي يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و اين فولاد به صورت گردهاي دومتري آلماني از قطر 2 تا 30 ميلي متر در انبار شرکت موجود است.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي فولاد نقره اي، 115CrV3 شناخته شده و شماره دين آن 1.2210 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي ابزاري سردکار (Cold Work Tool Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 220 بوده و در ساخت مته هاي مارپيچ و قلاويز ها ، برقوزن ها، مته خزينه، ابزار رنده کاري پانچ ها کاربرد دارد. عناصر تشکيل دهنده اين آلياژ به شرح زير مي باشد:

1.1-1.25%= C
0.15-0.3%= Si
0.2-0.4%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.5-0.8%= Cr
- Mo
- Ni
0.07-0.12%= V
- Others