گرد VCN200(1.6580)
گرد VCN200(1.6580)


30CrNiMo8


فولاد وي سي ان 200 يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد تا قطر 150 ميليمتر همواره در انبار شرکت موجود بوده و ساير سايز ها از کارخانه قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي VCN200, 30CrNiMo8 شناخته شده و شماره دين آن 1.6580 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد درقطعات ماشين آلات براي نياز هاي حاد دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد

0.26-0.34%= C
0.40%> Si
0.5-0.8%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.8-2.2%= Cr
0.30-0.50%= Mo
1.8-2.2%= Ni
- Others
- Others