تسمه SPK(1.2080)
تسمه SPK(1.2080)


X210Cr12


فولاد اسپيکا يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت تسمه هاي فابريک چيني از ضخامت 10 ميلي متر تا ضخامت 80 ميليمتر همواره در انبار شرکت موجود مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي SPK، X210Cr12 شناخته شده و شماره دين آن 1.2080 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي سردکار (Cold Work Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در ابزار هاي تراشکاري، پانچ کردن براي شرايط حاد، تيغه هاي برش و برقوزن ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

1.9-2.2%= C
0.10-0.60%= Si
0.20-0.60%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.0-13.0%= Cr
- Mo
- Ni
- Others
- Others