برشکاری مقاطع فولادی


برشکاري انواع گرد و تسمه و بلوک تا قطر 800 ميلي متر به صورت گرد و 1000 ميلي متر به صورت تختال با امکانات موجود در شرکت که شامل 5 دستگاه اره نواري ترک فولاد بر مي باشد امکان پذير است.