گرد سمانته CE2 (1.7131)
گرد سمانته CE2 (1.7131)


16MnCr5


فولاد سمانته يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد از قطر 20 تا 300 ميلي متر همواره در انبار شرکت موجود بوده و قطر هاي بالاتر از کارخانه قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي CE2 ، 16MnCr5 شناخته شده و شماره دين آن 1.7131 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي سمانتسيون (Cementation Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 207 بوده و کاربرد در چرخ هاي دنده دار کوچک، ميل مرغک ها (آربرها) مفصل هاي گاردان، اجزاء فرمان، محورها، پين ها وسمبه ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.14-0.19%= C
0.40%> Si
1.0-1.3%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.8-1.1%= Cr
- Mo
- Ni
- Others
- Others