ورق آهن (ST37)
ورق آهن (ST37)


ST37


ورق آهن از ضخامت 10 تا 50 ميلي متر به صورت برگ و برشي در انبار شرکت موجود بوده و انواع الگوها با دستگاه CNC قابل برشکاري مي باشد.عکس های بیشتر
ورق آهن که به ورق آهن سياه هم معروف است داراي دين 1.0037 مي باشد و نام ديگر آن ST37 است. عناصر موجود در آن عبارتند از:

0.17%> C
- Si
- Mn
0.040%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

- Cr
- Mo
- Ni
- Others
- Others