گرد VCN150 (1.6582)
گرد VCN150 (1.6582)


34CrNiMo6


فولاد وي سي ان 150 يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد از قطر 10 تا 240 ميلي متر به صورت شاخه اي در انبار شرکت موجود بوده و ساير سايز ها از کارخانه قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي VCN150, 34CrNiMo6 شناخته شده و شماره دين آن 1.6582 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در ميل لنگ ها، شافت هاي خارج از محور و قطعات دنده ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.30-0.38%= C
0.40%> Si
0.5-0.8%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

1.3-1.7%= Cr
0.15-0.3%= Mo
1.3-1.7%= Ni
- Others
- Others