IASC 4021
IASC 4021


X20Cr13


اين فولاد در زمره فولاد هاي توليدي مجموعه فولاد آلياژي اصفهان بوده و به صورت گرد از قطر 80 ميلي متر به بالا توليد مي گردد. شماره دين اين فولاد 1.4021 است و در زمره فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيردعکس های بیشتر
اين فولاد داراي شماره مارک IASC4021 بوده و به نام X20Cr13 در بازار شناخته مي شودهمچنين شماره دين آن 1.4021است. در دسته بندي فولاد ها، در گروه فولاد هاي زنگ نزن (Stainless Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل کمتر از 230 بوده و کاربرد در قطعات ساختماني با استحکام بالاتر دارد.عناصر شيميايي اين فولاد عبارتند از:

0.16-0.25%= C
1.00%> Si
1.50%> Mn
0.040%= P
0.015%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

12.0-14.0%= Cr
- Mo
- Ni
- V
- Others