تیغ اره نواری فنس
تیغ اره نواری فنس


Made in Poland


تيغ اره نواري لهستاني فنس با قيمت مناسب و کيفيت عالي در شرکت استيل صنعت عرضه مي گردد.عکس های بیشتر
ليست قيمت تيغ اره هاي نواري به شرح زير است:

عرض 27 (M42) متري ----- تومان
عرض 27 (M51) متري ----- تومان
عرض 27 پروفيل بر متري ----- تومان
عرض 34 (M42) متري ----- تومان
عرض 34 (M51) متري ----- تومان

ليست قيمت تيغ اره هاي نواري به شرح زير است:

عرض 41 (M42) متري ----- تومان
عرض 41 (M51) متري ----- تومان
عرض 67 (M42) متري ----- تومان
عرض 67 (M51) متري ----- تومان
---- متري ----- تومان