گرد (1.2080) SPK
گرد (1.2080) SPK


X210Cr12


فولاد اسپيکا يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد از قطر 20 تا 150 ميليمتر همواره در انبار شرکت موجود بوده و ساير سايز ها از فولاد آلياژي اصفهان قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي SPK، X210Cr12 شناخته شده و شماره دين آن 1.2080 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي سردکار (Cold Work Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 248 بوده و کاربرد در ابزار هاي تراشکاري، پانچ کردن براي شرايط حاد، تيغه هاي برش و برقوزن ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

1.9-2.2%= C
0.10-0.60%= Si
0.20-0.60%= Mn
0.030%= P
0.030%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

11.0-13.0%= Cr
- Mo
- Ni
- Others
- Others