گرد Mo40 (1.7225)
گرد Mo40 (1.7225)


42CrMo4


فولاد ام او 40 يکي از فولاد هاي متداول در شرکت استيل صنعت شکوه توس بوده و از اين فولاد به صورت گرد از قطر 12 تا 350 ميليمتر همواره در انبار شرکت موجود است. ساير سايز ها بنابه سفارش از صنعت فولاد آلياژي اصفهان قابل تهيه مي باشد.عکس های بیشتر
اين فولاد به نام هاي Mo40، 42CrMo4 شناخته شده و شماره دين آن 1.7225 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 223 بوده و کاربرد در چرخ هاي دنده دار، پينيون ها و شاتون ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.38-0.45%= C
0.40%> Si
0.6-0.9%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.9-1.2%= Cr
0.15-0.3%= Mo
- Ni
- Others
- Others