تسمه Mo40 (1.7225)
تسمه Mo40 (1.7225)


42CrMo4


تسمه هاي فابريک چيني و نوردي از ضخامت 10 تا 80 ميلي متر و تسمه هاي کلفت بار تا ضخامت 250 ميلي متر همواره در انبار موجود مي باشد و ساير سايز ها بنا به درخواست قابل تهيه است.عکس های بیشتر
ين فولاد به نام هاي Mo40، 42CrMo4 شناخته شده و شماره دين آن 1.7225 مي باشد. اين فولاد در زمره فولاد هاي عمليات حرارتي (Heat-Treatable Steels) قرار مي گيرد. سختي خام آن به برينل 223 بوده و کاربرد در چرخ هاي دنده دار، پينيون ها و شاتون ها دارد. عناصر تشکيل دهنده آن به شرح زير مي باشد:

0.38-0.45%= C
0.40%> Si
0.6-0.9%= Mn
0.025%= P
0.035%= S

ساير عناصر شيميايي اين آلياژ عبارتند از:

0.9-1.2%= Cr
0.15-0.3%= Mo
- Ni
- Others
- Others